27.10.2014

Архива војних судова од 1945. до 2004. год.


  У априлу 2005. године Војни архив је преузео од тадашњег специјализованог архива који је радио у оквиру Врховног војног суда архивску грађу војног правосуђа и правосудне управе (уписнике, регистре и предмете). Законом о преношењу надлежности војних судова, војних тужилаштава и војног правобранилаштва на органе држава чланица („Службени лист СЦГ“, бр. 55/2004) престале су да постоје наведене војне институције. Војно правосуђе и правосудна управа формирани давне 1839. године кад се први пут помињу Војни судови, угашени су 31. децембра 2004. године.