27.10.2014

Дигитализација


Процес дигитализације започет је у сарадњи са Институтом Џеферсон (www.jeffersoninst.org) током 2006. године уз несебичну подршку Краљевине Норвешке. У том периоду је:

• израђен софтвер ADA (Archive Digitization Application) за управљање процесом скенирања, уношења метаподатака и смештаја дигитализоване архивске грађе на сервер,
• формиранa дигитална читаоница за приступ дигитализованој архивског грађи и
• унапређена безбедност простора за дигитализацију и дигитализоване архивске грађе увођењем видео надзора и приступних идентификационих картица за све кориснике дигиталне читаонице.
На овај начин створени су трајни услови за конитинурани процес дигитализације за читав систем Министарства одбране и Војске Србије у Војном архиву као дигиталном центру, уз комплетну техничку опрему и стручно особље Архива.

Дигитализовано је око 4 милиона докумената. Дигитализацијом је обухваћена најстарија архивска грађа и грађа која је оштећена или у лошем стању, те се иста не издаје на коришћење осим у дигиталном облику како би се заштитила од даљег пропадања.


Vojni arhiv - DigitalizacijaVojni arhiv - Digitalizacija