О Војном архиву
Војни архив је установа заштите архивске грађе и документарног материјала који настају у раду Министарства одбране и Војске Србије, или се код њих налази, обавља архивску делатност за потребе органа управе надлежног за одбрану, у складу са одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник Републике Србије" број 6/2020) које регулишу делатност и надлежности јавних архива, прописима о одбрани и прописима којима се уређује вршење архивске делатности за потребе одбране и Војске Србије.

Војни архив као јавни архив има задатак да се у оквиру архивске делатности у Министарству одбране и Војсци Србије
обезбеди трајна заштита архивске грађе као културног добра, њено чување и стручно одржавање, коришћење, објављивање и излагање ради очувања националног идентитета и државних интереса Републике Србије, а у циљу коришћења за научно и стручно истраживање, за потребе организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, државних органа, правних и физичких лица. Архивска грађа је заштићена Законом и не може се отуђивати, делити нити уништавати.

Војни архив прикупља, чува, сређује и обрађује архивску грађу војне провенијенције настале у раду:
  • Војске Краљевине Србије,
  • Војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевине Југославије,
  • свих војски и војних формација из Другог светског рата са територије коју је обухватала бивша Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
  • послератна архивска грађа Југословенске армије / Југословенске народне армије, као и надлежних савезних органа за народну одбрану,
  • Војске Југославије / Војске Србије и Црне Горе проистекле из ЈНА и
  • Министарства Одбране Републике Србије и Војске Србије.
Данас Војни архив чува око четрдесет милиона листова архивске грађе у укупној количини од око 7300 дужних метара. Већи део архивске грађе је у добром стању и расположив је за коришћење у читаоници Војног архива. Најстарија архивска грађа, као и грађа која је оштећена и у лошем стању, дигитализована је или је у процесу дигитализације те се иста не издаје на коришћење, већ само она у дигиталном облику.
140 година Војног архива. Прва страница документа, Предлог поручника Јована Драгашевића министру војном о сакупљању архивске грађе од 3. јуна 1865. године по јулијанском календру.
140 година Војног архива. Прва страница документа, Предлог поручника Јована Драгашевића министру војном о сакупљању архивске грађе од 3. јуна 1865. године по јулијанском календру.
Министарство одбране Републике Србије
Војска Србије
Архив Србије
Историјски архив Београда
Архив Југославије