27.10.2014

Дигитализација


Процес дигитализације започет је у сарадњи са Институтом Џеферсон током 2006. године уз несебичну подршку Краљевине Норвешке. У том периоду је:

• израђен софтвер ADA (Archive Digitization Application) за управљање процесом скенирања, уношења метаподатака и смештаја дигитализоване архивске грађе на сервер,
• формиранa дигитална читаоница за приступ дигитализованој архивског грађи и
• унапређена безбедност простора за дигитализацију и дигитализоване архивске грађе увођењем видео надзора и приступних идентификационих картица за све кориснике дигиталне читаонице.