27.07.2022

Контакт


ВОЈНИ АРХИВ
ул. Ратка Ресановића 1, Жарково
11133 Београд 91
Република Србија

Директор Војног архива
пуковник
Петар Ивановић

Ел. пошта: vojniarhiv@mod.gov.rs

Телефон: (+381 11) 2051-019 (технички секретар); (+381 11) 2051-388 (читаоница)

Факс: (+381 11) 2051-329

Радно време читаонице Архива је радним данима од 8:30 до 14 часова.

Војни архив налази се унутар касарне "Жарково", у близини окретнице аутобуске линије број 51 "Беле Воде".

ВАЖНО!!!
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ се не могу
директно обраћати Војном архиву.
Молимо вас да прочитате процедуру за
коришћење архивске грађе у одељку
КОРИШЋЕЊЕ.Препорука за кориснике – информишите се писменим или телефонским путем да ли се архивска грађа потребна за истраживање чува у Војном архиву.

Целокупна архивска грађа Војног архива је војне провенијенције и сређена је према тадашњим важећим војним формацијама и структурама јединица које су важиле током одређеног историјског периода и односи се на све фондове Војног архива. Уколико истраживач потражује податке о лицу потребно је да поседује основно знање којој војној јединици је лице припадало.