27.10.2014

После Другог светског рата од 1945


 Приликом оснивања новоформираног Историјског одељења 1. марта 1945. године није постојао никакав архивски материјал за устројавање архива. Тежиште рада је било на прикупљању архивске грађе и то прво јединица НОВ и ПОЈ, затим непријатељских формација 1941-1945. године, која је углавном, била заплењена и налазила се код војних јединица или других установа. а настојало се да се прикупи и војна архива која је настала до 1940. године.