27.10.2014

Поступак за приступ архивској грађи


  Архивска грађа која се налази у Војном архиву, може се користити за научно-истраживачки рад, издавачку делатност и друге потребе правних и физичких лица, као и за утврђивање права физичких и правних лица из земље и иностранства, по истеку рока од 50 година од њиховог настанка, уколико то није у супротности са интересима Министарства Одбране, Војске Србије и Закона о заштити података личности („Службени Гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 58/10).

Изузетно, по одобрењу старешине команде, јединице и установе (или правног следбеника) у чијем је раду настала архивска грађа, поједини документи могу бити доступни јавности и раније.

Архивска грађа од изузетног значаја за безбедност и одбрану земље, по одлуци министра одбране или лица кога он овласти, може бити затворена и дужи временски период.

Правна и физичка лица своје захтеве и молбе за чије решавање су потребни документи из архивске грађе затворене за истраживаче (документа млађа од 50 година од датума свог настанка) која је предата на чување Војном архиву, подносе командама, јединицама, установама МО и ВС и надлежним Регионалним центрима Министарства одбране Републике Србије (творцима докумената, односно правним следбеницима).