27.10.2014

Историја здања архива


Локација Војног архива се често мењала због недостатка смештајног простора, увек уз образложење да је то привремено решење. Расположиви подаци говоре да је архивска грађа пре Другог светског рата била смештена у згради Правног факултета. После Другог светског рата, по повратку из Беча, грађа је прво смештена у исту зграду, а потом је у септембру 1946. године пренета у Топчидер, у једну неусловну зграду. Руинирана зграда није пружала ни минималне услове заштите, те је уништен известан број вредних докумената. У току 1946. године војна архива се још три пута селила на поједине локације у Београду. У току 1947. године Војноисторијски институт се преселио у зграду предратне Интендантске академије на Карабурми, а крајем исте године сва архивска грађа пребачена је из складишта у Топчидеру у просторије које су биле погодније за смештај архивске грађе. У то време Архив Војноисторијског института располагао је с неколико вагона несређене архивске грађе.