27.10.2014

Архива Војнобезбедносне агенције, од 1944 до 1979.


  Архивска грађа фонда ВБА има временски распон од 1944. до 1979. године, није архивистички сређена и смештена је у 56 кутија, 317 свезака.

У оквиру наведеног фонда налазе се подаци о контрареволуционарном угрожавању земље од 1948. до 1957.године, о раду непријатељске пропаганде од 1945. до 1969. године, дезертерима, школовању припадника страних армија, саветовањима ОЗНЕ, извештајима КОС-а, организацијско-формацијској проблематици и друго.

* Архивска грађа којој није истекао рок од 50 година од датума настанка затворена је за истраживаче.