27.10.2014

Архива војних судова од 1945. до 2004. год.


Војно правосуђе и правосудна управа формирана давне 1839. године угашена је  31. децембра 2004. године. У априлу 2005. године завршени предмети Војних судова и Војних тужилаштава предати су Војном архиву, на основу Закона о преношењу надлежности војних судова, војних тужилаштава, и војног правобранилаштва на органе држава чланица („Службени лист СЦГ“, бр. 55/04) и Уредбе о начину и поступку предаје предмета, ствари и лица од стране војних судова, војних тужилаштава и Војне установе за извршење кривичних санкција органима држава чланица („Службени лист СЦГ“, бр. 62/04, 4/05).