27.10.2014

Дигитализација


Процес дигитализације започет је у сарадњи са Институтом Џеферсон током 2006. године уз несебичну подршку Краљевине Норвешке. У том периоду је:

• израђен софтвер ADA (Archive Digitization Application) за управљање процесом скенирања, уношења метаподатака и смештаја дигитализоване архивске грађе на сервер,
• формиранa дигитална читаоница за приступ дигитализованој архивског грађи и
• унапређена безбедност простора за дигитализацију и дигитализоване архивске грађе увођењем видео надзора и приступних идентификационих картица за све кориснике дигиталне читаонице.
На овај начин створени су трајни услови за конитинурани процес дигитализације за читав систем Министарства одбране и Војске Србије у Војном архиву као дигиталном центру, уз комплетну техничку опрему и стручно особље Архива.

До сада је дигитализовано близу 3 милиона страница. Дигитализацијом је обухваћена најстарија архивска грађа и грађа која је оштећена или у лошем стању, те се иста не издаје на коришћење осим у дигиталном облику како би се заштитила од даљег пропадања.

Од децембра 2016. године Војни архив је заменио постојећи софтвер ADA новим софтвером ИДА 2.0 (Информациони систем дигиталног архива) који је израдила компанија Tehniss Systems из Београда чиме је се убрзао и олакшао рад на дигитализацији архивске грађе.
Vojni arhiv - DigitalizacijaVojni arhiv - Digitalizacija