27.10.2014

Војска Кнежевине/Краљевине Србије, од 1847. до 1920. године


Од свог формирања Историјско одељење Главног ђенералштаба Српске војске се ангажовало на прикупљању архивске грађе. Одељење је успело да прикупи документа која су се односила на српско-турске ратове 1876-1878. године и нешто друге архивске грађе из тог периода. Од прикупљене грађе главни део је пропао, а само мањи део је остао сачуван.

Већа пажња чувању докумената посвећена је од почетка 20. века, када је образована Главна архива Министарства војног, док је у Главном ђенералштабу већ 1901. године за руковање архивом био задужен посебан официр.