26.10.2014

Војска Краљевине Југославије, од 1921. до 1941. године


Архивска грађа војске Краљевине Југославије за период од јануара 1921. до 1941. године закључно са Априлским ратом, представља посебну целину. Наведена архивска грађа служила је окупаторским снагама као оперативна документација. Оне су је, као такву, прво користиле на југословенском ратишту, а затим је однели. Оно што је враћено по завршетку Другог светског рата примљено је без икаквих формалних докумената, те се није могло утврдити шта је враћено а шта не, јер се није ни знало шта је та грађа садржавала. Ова обимна грађа (по грубом прорачуну око шесто до седамсто хиљада докумената) је само смештена у кутије и на њој се у прво време није ништа радило. Касније су, ради обраде историје НОР-а, као и да би се сагледало стање војске Краљевине Југославије и њен крах у Априлском рату 1941. године прво сређени и регистровани документи из периода 1938-1941. године. Уз то су, у недостатку оригиналних докумената, да би се делимично расветлили поједини догађаји из Априлског рата 1941. године од учесника у политичком и војном животу Краљевине Југославије прикупљене изјаве о стању у војсци, политичком раду и о догађајима у Априлском рату. Касније је предузета акција на сређивању остале архиве војске Краљевине Југославије.