27.10.2014

Народноослободилачка војска Југославије, од 1941. до 1945. год.


У току Другог светског рата у Југославији 1941-1945. године носиоци антиокупаторске борбе на југословенском ратишту (ЦК КПЈ и ГШ НОПОЈ) су схватили историјски значај докумената насталих у вртлогу ратних дејстава за проучавање НОБ-е, па су правовремено упозоравали штабове партизанских одреда, бригада, дивизија и корпуса и руководства комунистичких партијских организација на важност прикупљања и чувања докумената, како сопствених, тако и оних које би пронашли или запленили од непријатеља. У том смислу, Врховни штаб НОПОЈ наредио је штабовима партизанских бригада и одреда да му стално достављају по један примерак својих листова, брошура, пропагандних летака, културно-просветног и другог материјала, као и остале документе и фотографије наших и непријатељских јединица. Поред тога, захтевано је да се шаљу описи појединих важнијих акција и борбених дејстава, да пишу о истакнутим јединицама и борцима, о личностима, као и о злочинима које су починили окупатори и њихови сарадници. Захваљујући овом наређену сачуван је велики број докумената како наших, тако и непријатељских.