27.10.2014

Српска влада Милана Недића, од 1941. до 1945. год.


 Архива Српске владе Милана Недића од 1941. до 1945. године архивистички је сређена и обрађена до нивоа унутрашњих листи кутија и фасцикли, а садржи укупно 263 кутије архивске грађе. У наведеној архивској грађи на бројевима кутија од 187 до 232 налазе се депеше (46 кутија). У оквиру фонда постоји картотека четничких, љотићевских и недићевих јединица за Србију 1941. године и картотека географских објеката за Србију 1941. године. Фонд садржи и тематски пописник основних докумената јединица НОВЈ, Недићевских установа, Комисије за утврђивање злочина и бугарских јединица која говоре о логорима, затворима, депортацијама и стрељањима.