27.10.2014

Италијанска окупаторска војска, од 1941. до 1943. год.


Архивистички сређено и обрађено 597 кутија архивске грађе. За наведене кутије постоји сумарни и аналитички инвентар (у виду картотеке). Сумарни инвентар састоји се од три књиге у којима је израђен преглед на нивоу кратког садржаја кутије и временског распона грађе у кутији. Аналитички инвентар састоји се од картотеке у којој се налази преглед до нивоа документа. Архивска грађа је углавном на италијанском језику, одређени сегменти су преведени на српски језик, а мањи део грађе је на српском језику.