27.10.2014

Независна држава Хрватска, од 1941. до 1945. год.


Архива НДХ је непосредно после Другог светског рата сређена у Војноисторијском институту. Архивистички је сређено и обрађено 555 кутија грађе за које постоји сумарни и аналитички инвентар. Сумарни инвентар састоји се од три књиге у којима је израђен преглед на нивоу кратког садржаја кутије и временског распона грађе у кутији. Аналитички инвентар састоји се од картотеке у којој се налази преглед до нивоа документа. На основу докумената из сређеног дела фонда објављен је и први том едиције „Злочини на југословенским просторима у Првом и Другом светском рату“ који се односи на злочине у НДХ током 1941. године. Архивска грађа фонда НДХ је у процесу дигитализације.

Војни архив је 1991. године примио од бившег Савезног секретаријата за иностране послове архивску грађу Министарства вањских послова НДХ која није архивистички сређена. Грађа има 110 дужних метара. Део грађе Правног и Политичког одјела регистратурно је сређен. За остала одељења: Опће, Конзуларно-господарско и Одјел за новинарство и културу нема никаквих помоћних показатеља. Крајем 2009. године започета је архивистичка обрада и сређивање овог дела фонда. До сада је урађен попис деловодних књига, именских и предметних регистара и одређена њихова припадност подфондовима, а тиме су и формирани подфондови и припремљена база за даље сређивање архивске грађе које је у току.