27.10.2014

После Другог светског рата од 1945


Приликом оснивања новоформираног Историјског одељења 1. марта 1945. године није постојао никакав архивски материјал за устројавање архива. Тежиште рада је било на прикупљању архивске грађе и то прво јединица НОВ и ПОЈ, затим непријатељских формација 1941-1945. године, која је углавном, била заплењена и налазила се код војних јединица или других установа. а настојало се да се прикупи и војна архива која је настала до 1940. године.

Генералштаб ЈА наредио је 26.марта 1945. године свим штабовима, јединицама и позадинским војним властима да прикупе и пошању Историјском одељењу сву ратну архиву и сву документацију која би могла послужити за обраду ратне војне историје. Прикупљање архивске грађе непријатељских и квислиншких јединица у Другом светском рату вршено је паралелно са прикупљањем грађе из јединица НОВ и ПОЈ. Грађа непријатељских формација 1941-1945. године углавном је била заплењена и налазила се код војних јединица или других установа.

После Другог светског рата Војни архив је располагао с неколико вагона прикупљене архивске грађе и тежиште је стављено на сређивању исте. Није било довољно радне снаге и стручног кадра, па се учило кроз праксу и на искуствима других архивских установа у Београду. За рад на сређивању ангажован је велики број хонорарних службеника, углавном пензионисаних официра Војске Краљевине Југославије. У првој фази рада била је извршена систематизација и класификација целокупне архивске грађе. Архивска грађа подељена је на три групе: архиву војске Краљевине Србије и војске Краљевине Југославије, архиву Народноослободилачке војске и партизанских одреда и архиву окупаторских и квислиншких јединица из периода Другог светског рата.

Прво се сређивала архива Народноослободилачке војске, затим архива непријатељских и квислиншких јединица и најзад архива српске војске до 1920. године. Архива Војске Краљевине Југославије у то време није сређивана.