27.10.2014

Југословенска народна армија и Територијална одбрана СФРЈ 1945 -


  Посебну целину архивске грађе у Војном архиву представљају документи о развоју оружаних снага СФРЈ (ДФЈ, ФНРЈ) после 1945. године. У оквиру те архивске грађе налазе се документи војне провенијенције настали у јединицама и установама ЈНА, штабовима и јединицама ТО, односно оружаних снага СФРЈ. Ова група фондова је и даље отворена за пријем грађе, након распада СФРЈ и ЈНА и реорганизације војске у Војску Југославије (ВЈ), Војску Србије и Црне Горе (ВСЦГ) и напослетку, након осамостаљивања Републике Србије, Војску Србије. Ова грађа систематизована је по њеним творцима.