27.10.2014

Независна држава Хрватска, од 1941. до 1945. год.


Архива НДХ је непосредно после Другог светског рата сређена у Војноисторијском институту. Архивистички је сређено и обрађено 555 кутија грађе за које постоји сумарни и аналитички инвентар. Сумарни инвентар састоји се од три књиге у којима је израђен преглед на нивоу кратког садржаја кутије и временског распона грађе у кутији. Аналитички инвентар састоји се од картотеке у којој се налази преглед до нивоа документа. На основу докумената из сређеног дела фонда објављен је и први том едиције „Злочини на југословенским просторима у Првом и Другом светском рату“ који се односи на злочине у НДХ током 1941. године. Архивска грађа фонда НДХ је у процесу дигитализације.